Υπερεντατικό πρόγραμμα "ZnanieExpress"

 

                                  Πρόγραμμα: Υπερεντατικό  "ZnanieExpress" (online)

 

Επίπεδο: Α1
Κόστος: 150€ το μήνα (εφάπαξ  - 285 €
Στόχος: Σε μικρό χρονικό διάστημα θα μάθετε να επικοινωνείτε στα ρωσικά σε απλές επικοινωνιακές καταστάσεις.
Σε ποιους απευθύνεται: στους επιχειρηματίες, στους Έλληνες τουρίστες.
Διάρκεια: 2 μήνες (Ιούνιος-Ιούλιος)
Μαθήματα ανά εβδομάδα: 2 φορές  
                                                                                    Μαθήματα ανά μήνα: 8 μαθήματα                                                                                              
Μέρες και ώρες μαθημάτων:  Τρ, Πεμ 18:00-20:30
Έναρξη μαθημάτων:  01/06/2016