ΕλληνοΡωσικό Επιμελητήριο
eleftheroudakis
Institute Youth
European Youth card
Arbat books

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

To Kρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (TORFL) είναι αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π & Διεθνώς. 


Βάση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ιδρύθηκε και λειτουργεί το ρωσικό κρατικό σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας των πολιτών ξένων χορών και αφορά την εκπαίδευση τους και τις επικοινωνιακές τους δυνατότητες στη Ρωσική γλώσσα ως ξένη (TORFL).


Το εν λόγω σύστημα αντιστοιχεί στα κριτήρια των αναγνωρισμένων συστημάτων πιστοποίησης γνώσεων ξένων γλωσσών ALTE.


Οι άνθρωποι που πέρασαν επιτυχώς αυτό το τεστ έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν την Πιστοποίηση καταλληλότητας επιπέδου γνώσεων και την πιστοποίηση γλωσσομάθειας της Ρωσικής γλώσσας. 


Τα τεστ αξιολογούνται με βάση τη βαθμολογία (points). 


Το Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας χορηγείται εφόσον συμπληρώσετε  το 67% του τεστ. 


Επίσης, σε περίπτωση που κοπήκατε σε κάποιο σημείο του τεστ (ακουστική κατανόηση, γραφή, ανάγνωση ή ομιλία) έχετε δικαίωμα να επανεξεταστείτε στη διάρκεια των δύο επόμενων χρόνων για την ίδια δραστηριότητα. 


Η γνώση των Ρωσικών σας ανοίγει άλλη μια πόρτα στις ευκαιρίες εργασίας σε μια διευρυμένη εμπορική αγορά.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ALTE ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (TORFL) αποτελείται από έξι επίπεδα:

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТЭУ)

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά αρχικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες του είναι απαραίτητες για να κατανοήσει και να συμμετέχει αρχικά στις απλές καθημερινές γλωσσικές επαφές του που αφορούν κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα. Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί 100-120 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 600-700 λέξεις.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТБУ)

Ο σπουδαστής αποκτά της βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες καλύπτουν τις βασικές του επικοινωνιακές ανάγκες και του δίνουν την δυνατότητα να συμμετέχει με ευκολία στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί 120-140 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 1200 λέξεις.

1° ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ1)

Τελειώνοντας τον κύκλο μαθημάτων του 1ου επιπέδου ο σπουδαστής έχει αποκτήσει ισάξιες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας με έναν απόφοιτο του κρατικού λυκείου της Ρωσίας (ευκολία κατανόησης κειμένων λογοτεχνικού, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, γνωριμία με τους ιδιωματισμούς της γλώσσας). 
Στο 1° επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει στις εισαγωγικές ξετάσεις των ΑΕΙ της Ρωσίας. 
Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί 180-200 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 2300 λέξεις.

 

2° ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ2)

Ο σπουδαστής του 2ου επιπέδου βελτιώνει τις γνώσεις της ρωσικής γλώσσας έτσι ώστε μπορεί συμμετέχει άνετα σε όλα τα θέματα τις καθημερινής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. 
Το πτυχίο 2ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση των πτυχίων Bachelorκαι Masterρωσικών ΑΕΙ, εκτός των φιλολογικών σχολών. 
Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 320-360 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 4000 λέξεις.

3° ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ3)

Ο σπουδαστής του 3ου επιπέδου μπορεί να επικοινωνεί με ευκολία σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς και επαγγελματικής επικαιρότητας. 
Το πτυχίο του 3ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Bachelorτων ρωσικών ΑΕΙ στη φιλολογία. 
Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 380-450 διδακτικές ώρες.

4° ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ4)

Έχοντας παρακολουθήσει το συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων, το επίπεδο γλωσσομάθειας του σπουδαστή παρομοιάζει με αυτό του φυσικού ομιλητή. 
Το πτυχίο του 4ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Masterτων ρωσικών ΑΕΙ στη φιλολογία. 
Ο κάτοχος του πτυχίου ТРКИ4 έχει δικαίωμα να διδάσκει την ρωσική γλώσσα και να εκπονεί επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής φιλολογίας. 
Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 380–400 διδακτικές ώρες.


Σε κάθε επίπεδο αντιστοιχεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο αποκτά ο ενδιαφερόμενος κατόπιν Κρατικής εξέτασης της Ρωσικής γλώσσας.