ΕλληνοΡωσικό Επιμελητήριο
eleftheroudakis
Institute Youth
European Youth card
Arbat books

Διδακτικό προσωπικό

Σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση της κάθε ξένης γλώσσας έχουν οι καθηγητές.

Στο Εκπαιδευτικό μας Κέντρο εργάζονται μόνο ειδικευμένοι καθηγητές φιλόλογοι που έχουν την γλώσσα που διδάσκουν ως μητρική γλώσσα.

Με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, καινούριο διδακτικό υλικό και άριστη υλικοτεχνική υποδομή καταφέραμε να έχουμε εκπληκτικά και γρήγορα αποτελέσματα στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Οι σπουδαστές του Κέντρου μας έχουν 100% επιτυχία στις εξετάσεις για απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Οι καθηγητές μας τελειοποιούν διαρκώς τις γνώσεις τους συμμετέχοντας σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης που αφορούν νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και νέες τεχνολογίες.

Η φιλική ατμόσφαιρα που επικρατεί στο εκπαιδευτικό μας Κέντρο ενδυναμώνει την επαφή των σπουδαστών με την γλώσσα και τους παροτρύνει για περεταίρω μάθηση.

 


Νατάλια Νικαλάγιεβνα
Καθηγήτρια της Ρωσικής, Αγγλικής γλώσσας. Μεθοδολόγος διδασκαλίας της Ρωσικής γλώσσας ως ξένης.
Κανάκη Γιούλια
Γιούλια Σεργκέγιεβνα
Καθηγήτρια της Ρωσικής και Αγγλικής γλώσσας. Υπεύθυνη τμήματος της Ρωσικής γλώσσας.