ΕλληνοΡωσικό Επιμελητήριο
eleftheroudakis
Institute Youth
European Youth card
Arbat books

Προγράμματα

Προγράμματα για την απόκτηση του πιστοποιητικού ΕλληνομάθειαςΓια την απόκτηση του πιστοποιητικού Ελληνομάθειας:

A.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διάρκεια προγράμματος: από τέλος Σεπτεμβρίου έως τέλος Μαίου.

Ώρες διδασκαλίας: 4 ώρες την εβδομάδα.

Τμήματα τριών επιπέδων ελληνομάθειας (αρχαρίων Α - μέσων Β - προχωρημένων Γ).

Επίπεδο αρχαρίων

Ο σπουδαστής κατανοεί το γενικό νόημα αλλά και τις ουσιαστικές λεπτομέρειες μιας συνομιλίας, μιας συνέντευξης, μιας είδησης κ.τ.ό. και συμμετέχει σε συζητήσεις όπου απαιτείται να περιγράψει, να δώσει πληροφορίες και να εκφράσει προσωπικές απόψεις. Κατανοεί το γενικό νόημα μιας μεγάλης ποικιλίας αυθεντικών γραπτών κειμένων (διαφημίσεις, οδηγίες, άρθρα εφημερίδων, σχόλια…) και είναι σε θέση να συνθέσει κείμενα στα οποία μεταδίδει πληροφορίες και παρουσιάζει προσωπικές εμπειρίες και απόψεις.

Επίπεδο μέσων

Ο σπουδαστής κατανοεί λεπτομέρειες και αντλεί σαφείς πληροφορίες από συζητήσεις μεταξύ φυσικών ομιλητών και εκπομπές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκφράζει την άποψή του με σαφήνεια σε διάφορες καταστάσεις επικοινωνίας (δημόσιες υπηρεσίες, γραφεία πληροφοριών, αγορά…). Κατανοεί λεπτομέρειες σε όλα τα είδη γραπτών κειμένων και εκφράζεται γραπτά με γραμματική ορθότητα, λεξιλογικό πλούτο και ακρίβεια στην έκφραση.

Επίπεδο προχωρημένων

Ο σπουδαστής είναι σε θέση να ανταποκρίνεται με επιτυχία σε όλες τις καταστάσεις επικοινωνίας: παίρνει μέρος σε συζητήσεις που γίνονται σε κανονικό ρυθμό ομιλίας εκφράζοντας την άποψή του με ευχέρεια και ακρίβεια λεξιλογίου διαβάζει όλα τα είδη γραπτών κειμένων, κατανοώντας όχι μόνο τις λεπτομέρειές τους, αλλά και το ύφος και το σκοπό τους και παράγει γραπτό λόγο για όλα τα θέματα της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής.
 

Β. ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διάρκεια προγράμματος: από αρχές Δεκεμβρίου έως τέλος Μαίου.

Ώρες διδασκαλίας: 8 ώρες την εβδομάδα.

Επίπεδο αρχαρίων

Ο σπουδαστής κατανοεί το γενικό νόημα μιας συνομιλίας, μιας συνέντευξης, μιας είδησης κ.τ.ό. και συμμετέχει σε συζητήσεις όπου απαιτείται να περιγράψει, να δώσει πληροφορίες και να εκφράσει προσωπικές απόψεις. Κατανοεί το γενικό νόημα κάποιων γραπτών κειμένων (διαφημίσεις, οδηγίες, ειδήσεις…) και είναι σε θέση να συνθέσει κείμενα στα οποία μεταδίδει πληροφορίες και παρουσιάζει προσωπικές εμπειρίες και απόψεις.

Επίπεδο μέσων

Ο σπουδαστής κατανοεί λεπτομέρειες και αντλεί σαφείς πληροφορίες από συζητήσεις μεταξύ φυσικών ομιλητών και εκπομπές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκφράζει την άποψή του με σαφήνεια σε διάφορες καταστάσεις επικοινωνίας (δημόσιες υπηρεσίες, γραφεία πληροφοριών, αγορά…). Κατανοεί λεπτομέρειες σε όλα τα είδη γραπτών κειμένων και εκφράζεται γραπτά με γραμματική ορθότητα, λεξιλογικό πλούτο και ακρίβεια στην έκφραση.

Επίπεδο προχωρημένων

Ο σπουδαστής είναι σε θέση να ανταποκρίνεται με επιτυχία σε όλες τις καταστάσεις επικοινωνίας: παίρνει μέρος σε συζητήσεις που γίνονται σε κανονικό ρυθμό ομιλίας εκφράζοντας την άποψή του με ευχέρεια και ακρίβεια λεξιλογίου διαβάζει όλα τα είδη γραπτών κειμένων, κατανοώντας όχι μόνο τις λεπτομέρειές τους, αλλά και το ύφος και το σκοπό τους και παράγει γραπτό λόγο για όλα τα θέματα της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής.

Επίσης προτείνουμε:

  • 8μηνα τμήματα για αρχάριους, μέσους, προχωρημένους
  • Ελληνικά για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου
  • Ελληνικά για αλλοδαπούς φοιτητές
  • Ελληνικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας