Καλή σχολική χρονιά!


Αγαπητοί φίλοι!
"Γνώση-Знание" Σας συγχαίρει με την αρχή της Σχολικής χρονιάς και
Σας εύχεται την επιτυχία στην εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας!