Στις 7 Δεκεμβρίου οι μαθητές και οι καθηγητές της "Γνώση" παρακολούθησαν τη γνωστή ρωσική ταινία "Ειρωνία της τύχης" με την Μπάρνπαρα Νπρίλσκιχ και τον Αντρέϊ Μιαγκόβ.