Στις 26 Οκτωβρίου και στις 2 Νοεμβρίου στα πλαίσια της λέσχης "Γνώρισε τη Ρωσία" πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία δύο μαθήματα φωνητικής της Ρωσικής γλώσσας. Οι σπουδαστές της "Γνώση" είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στην εκτέλεση των ρωσικών τραγουδιών ειδικά διαμορφωμένων για τις ανάγκες του επιπέδου των αρχαρίων. Ο στόχος ήταν να εξοικειωθούν στην προφορά των δύσκολων φωνηέντων και συμφώνων της Ρωσικής.