Προβολή καλλιτεχνικών ταινίων για το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο στο Πολιτισικό Κέντρο της Ρωσίας