Ενημέρωση για τη Ρωσία

Στις 30 Σεπτεμβρίου στο Διαπολιτισμικό Εκπαιδευτικό Κέντρο «Γνώση» διεξήχθη η εκδήλωση με θεματικό άξονα τη Ρωσική Ομοσπονδία. Στα πλαίσια της εκδήλωσης οι σπουδαστές του Κέντρου ενημερώθηκαν εν συντομία για τη γεωγραφική θέση της Ρωσίας, για το κλίμα, για το πολιτικό καθεστώς αυτή της μεγάλης και απέραντης χώρας καθώς και είχαν τη δυνατότητα να δουν ωραίο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό επάνω στο προαναφερθέν θέμα.