Σήμερα στη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν την Ημέρα της Ρωσικής γλώσσας διότι στις 6 Ιουνίου γεννήθηκε ο μεγάλος Ρώσος
ποιητής ο Αλέξανδρος Πούσκιν  ο θεμελιωτής της σύγχρονης ρωσικής γλώσσας. 
Αυτή την ημέρα θέλουμε να ευχηθούμε στους μαθητές μας καλή επιτυχία στην εκμάθηση των Ρωσικών! . Αυτή την ημέρα θέλουμε να ευχηθούμε στους μαθητές μας καλή επιτυχία στην εκμάθηση των Ρωσικών!