Ανακαλύπτωντας την Ρωσία

 
Στις 11 Οκτωβρίου στο Κέντρο μας πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση  για τη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι μαθητές μας

έμαθαν για την  γεωγραφική θέση της Ρωσίας, το πολιτικό καθεστώς, Ρωσικό Σύνταγμα, το κλίμα,δημογραφία και πολλά

άλλα.