Εορτασμός στην Αθήνα της 70-ης επέτιου της Νίκης στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο